Ratzinger & Lewis

Joseph Ratzinger GŁÓD BOGA Kazania z Pentling

Kościoły pustoszeją. Młodzi odchodzą. […] On ciągle jest tu z nami, w ciszy i bez rozgłosu, w swojej boskiej prostocie i dobroci. A naszą odpowiedzią jest daleko posunięta obojętność.

Zbiór naprawdę konkretnych kazań wygłoszonych przez mojego ukochanego Papieża Emeryta w kościołach Bawarskiego Pentling w latach 1986-1999. Jest to dziesięć kazań którym towarzyszą czytania mszalne. Kazania poruszające i skłaniające do refleksji. Książka do przeczytania w dwa popołudnia, ale zdecydowanie lepiej smakuje dozowana w małych ilościach. Homilie ówczesnego kardynała ukazują jego faktyczny Głód Boga, jest to świadectwo silnej, dziecięcej wiary Benedykta.  Ratzinger stawia na pierwszym miejscu Boga, zachęca aby Go słuchano, pragnie aby ludzie poczuli Bożą Miłość.

Przez ten zbiór homilii przemawia prostota, zarówno słowna (do zrozumienia nie jest potrzebna wyszukana wiedza teologiczna, ale i odwrotnie, nie ma tutaj infantylizacji) jak i prostota w przekazie.

Ówczesny prefekt Kongregacji nauki wiary, patrzy dość krytycznie na społeczeństwo, wtedy małej społeczności bawarskiej, dzisiaj wciąż aktualnie – zdecydowanie szerzej. Widzi problemy z którymi borykają się osoby wierzące. „Przerażają mnie nieraz listy, które dostaję z Niemiec od ludzi, którzy z pewnością wiele wiedzą o swojej dziedzinie i są bardzo rozsądni, ale którym z tej racji wydaje się, że mogą osądzać wszystko i wypowiadać się w sposób niewiarygodnie głupi i arogancki na temat rzeczy, których kompletnie nie rozumieją. Pycha przeszkadza w wierze.”

Ostrzega przed zastępowaniem odwiecznej wiary kościoła, swoją wizją wiary. Upomina, że Kościół nie jest nasz, że jest Kościołem Chrystusowym. „Człowiek jest tak wielki, że zaspokoić może go tylko to, co nieskończone.” Zachęca do prawdziwej wiary i upomina, zwraca uwagę na grzechy, które stawiają człowieka i jego myślenie na pierwszym miejscu. Ostatnie słowo zostawia zawsze Bogu. 

IMG_2490.jpg

C.S Lewis Listy starego diabła do młodego

Książka – klasyka, pisana w bardzo przewrotny i niebanalny sposób. Jest to zbiór korespondencji starego, doświadczonego diabła do swego ucznia. Niekonwencjonalny poradnik, jak sprowadzić człowieka na złą drogę. W listach można znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Autor analizuje ludzkie zachowanie, wchodzi wgłąb człowieka, w jego myśli i pobudki, które nim kierują.

Lewis porusza dogłębnie motyw kondycji człowieka. Ukazuje, że letniość w wierze jest ogromnym zagrożeniem. Zwraca uwagę, że człowiek jest istotą słabą, którą bardzo łatwo zmanipulować i rozproszyć. Pokazuję naturę naszych słabości.

Książka o człowieku, o jego pragnieniach, słabościach, o dążeniu do doskonałości i upadkach. O wolnej woli. O istocie życiowych wyborów. O walce między złem a dobrem. Materiał do konkretnego rachunku sumienia i spojrzenia z innej perspektywy na swoje życie.